Dragh mu atharrachaidhean slàinte

Dh'aontaich Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd ri planaichean connspaideach airson atharrachadh a thoirt air seirbheisean dhotairean teaghlaich ann am pàirtean den sgìre.

Fo na planaichean, bidh cuid de choimhearsnachdan air taobh siar agus ceann a tuath na Gàidhealtachd às aonais seirbheis GP tron oidhche agus air an deireadh sheachdain.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh