Slighean Cràbhaidh Earra-Ghàidheal

Chaidh aontachadh buidheann-stiùiridh a stèidheachadh a bhios os cionn nan slighean taisdealachd cràbhaidh an Earra-Ghàidheal.

Choinnich Fòram Slighean Taisdealachd Cràbhaidh na h-Alba ann an Dail Mhàilidh an-dè is iad a' beachdachadh air a' "Chaledonian Camino".

Tha Andreas Wolff ag aithris.