Taigheadas sgìrean iomallach 'na chùis èiginn'

Tha taigheadas ann an sgìrean iomallach na h-Alba na chùis èiginn, a-rèir an ailtire Ghàidhealaich, Alasdair Stephen.

Sheas Mgr Stephen mar thagraiche dhan SNP san taghadh an 2010.

A' sgrìobhadh sna meadhanan sòisealta, chomharraich e cho daor 's a tha fearann airson taighean a-nis, 's a' bhuaidh a tha aig a sin air coimhearsnachdan.