10 bliadhna de Chamanachd Leòdhais

Bha deich bliadhna ann Diciadain, chun an là, o chaidh Camanachd Leòdhais a stèidheachadh às ùr.

Tha an ceann-là a'toirt cothrom dhan sgioba coimhead air ais agus air adhart - agus iad a' gluasad dhan t-seachdamh seusan aca sna lìogan nàiseanta.