Dòchas sna h-Eileanan Siar bho aithisg air buaidh thuathan-gaoithe

Tha cumhachd na gaoithe a' cur tòrr a bharrachd ri lùghdachadh càrbon na tha tomhaisean an Riaghaltais ag ràdh, a-rèir rannsachaidh ùir bho Oilthigh Dhùn Èideann.

Tha iad ag ràdh gu bheil a' bhuannachd mar faisg air 2.5m càr a thoirt far an rathaid.

Tha dòchas gun cuidich seo iomairt nan Eilean Siar tuathan-gaoithe mòra fhaighinn.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris ...