Cuideaman-ceadaichte ùra gam foillseachadh

Tha Comann Iasgairean nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil aonta ùr an iasgaich airson na h-ath-bhlidhna gu bhith gu math duilich do chuid a dh'iasgairean air taobh siar na h-Alba.

Bha Rùnaire a' Chomainn, Dònnachadh MacAonghais, a' bruidhinn as dèidh do mhinisteirean an iasgaich tighinn gu aonta mu na cuideaman ceadaichte airson na h-ath-bhliadhna aig coinneamh sa Bhruiseal a-raoir.

Tha riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil an aonta a' ciallacahdh gu bheil luach dà fhichead sa coig millean not a bharrachd de chothroman iasgaich an luib an aonta ris an deach gabhail.

Tha'n aithris seo aig an fhear naidheachd phoileataigeach againn, Mìcheal MacNèill: