Leth-mharaton an Eilein Sgitheanaich a' dol bho neart gu neart

Bidh barrachd dhaoine an sàs ann an leth-mharaton an Eilein Sgitheanaich am bliadhna. Tha comataidh na rèis air suim-airgid mhòr fhaighinn bho Chompanaidh Bhradan na h-Alba. Bidh mìle duine a' gabhail pàirt sa rèis am bliadhna - an àireamh as motha a-riamh. Tha Eileen NicDòmhnaill ag aithris ...