Rabhadh gun toir atharrachadh a rinn Loganair buaidh air euslaintich Uibhist

Tha Bòrd Slàinte nan Eilean Siar ag ràdh gun toir atharrachadh a thug Loganair air clàr-ama nam plèanaichean eadar Inbhir Nis, Steòrnabhagh agus Beinn na Fadhla, droch bhuaidh air euslaintich an Uibhist. Bho dheireadh a' Mhàirt cha bhi ach aon cheangal gach là le Inbhir Nis - rud a bhios na thrioblaid, tha iad ag ràdh, do dh'euslaintich agus dotairean. Seo Shona NicDhòmhnaill ...