Coinneamhan anns na h-Eileanan Siar mu dementia

Tòisichidh sreath de choinneamhan anns na h-Eileanan Siar an ath-sheachdain air ro-innleachd a dhèanamh do chùram dementia. Thòisich dithis luchd-taic sònraichte anns an sgìre bho chionn ghoirid. Tha grunn dhaoine an-diugh a' tighinn beò leis bho là gu là, 's tha beachd ann gum feum tuilleadh còmhraidh a bhith ann mu dheidhinn. Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris ...