Iarrtas airson àrd-choinneamh gus barrachd dhaoine òga fhaighinn a-steach do thuathanas

Chaidh àrd-choinneamh nàiseanta iarraidh airson barrachd dhaoine òga fhaighinn a-steach do thuathanas, agus tuathanaich òga a chuideachadh. Dh'fhoillsich Banca Rìoghail na h-Alba aithisg a' comharrachadh cho doirbh 's a tha cùisean do dh'òigridh a tha a' feuchainn ri faighinn air an casan mar thuathanaich. Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris ...