Gheibh BBC ALBA £1.2m a bharrachd bhon BhBC

Dh'fhoillsich am BBC £1.2m a bharrachd airson BBC ALBA - sin fada nas lugha ge-tà na bha MG Alba - a tha a' ruith an t-sianail ann an co-bhann leis a' BhBC - ag iarraidh.

Ach thig leasachadh air an t-seirbheis agus am BBC a' dearbhadh gun tèid prògraman naidheachd BBC ALBA a leudachadh air an deireadh-sheachdain.

Tha am fear-naidheachd poileataigeach againn, Niall O'Gallagher, aig aithris.

Air fhoillseachadh