Comhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid a' stèidheachadh a' bhuidseit aca

Stèidhich Comhairle Earra-Ghàidheal am buidseat aca airson na h-ath-bhliadhna agus - am-measg eile - thig àrdachadh 3% air a chìs chomhairle.

Tha tuilleadh aig an fhear-naidheachd againn, Andreas Wolff....

Air fhoillseachadh