Leasachadh a' BhBC cothrom do BhBC Alba a-rèir Ceannard a' BhBC ann an Alba

Tha Ceannard a' BhBC ann an Alba, Donalda NicFhionghuinn ag ràdh gun bu chòir "brath a ghabhail" air a' chothrom gus barrachd Gàidhlig a chur air BBC Alba, mar thoradh air an leasachadh a chaidh fhoillseachadh an-dè.

Thuirt am BBC gum biodh sianal ùr Albannach ann - a bharrachd air airgead ùr dhan t-sianal Gàidhlig.

Air fhoillseachadh