Taic-airgid do chompanaidh èisg Uibhistich

Tha companaidh èisg ann an Uibhist air taic airgid fhaighinn a bheir dhaibh an cothrom leanntail air adhart le leasachadh luach £200,000.

Fhuair Kallin Shellfish £80,000 bho Stòras an Iasgaich agus na Roinn Eòrpa agus iad a-nis ag obair gus an gnìomhachas aca a leudachadh.

Air fhoillseachadh