Muileann chlò Chàrlabhaigh air a reic son £1

Tha muileann chlò Chàrlabhaigh air a reic a-nis ri companaidh ùr airson not.

Chaidh an companaidh ùr a steidheachadh bho chionn dà mhìos, agus iad a' faighinn 17 de luchd-obrach, agus muileann a tha feumach air uidheamachd ùir airson an obair a dhèanamh nas èifeachdaiche.

Tha bliadhna dhoirbh air a bhith aca, ach tha dòchas ann a-nis gun cur seo spionnadh as ùr unnta.

Air fhoillseachadh