Tursachan Chalanais rim faicinn ann an VR

Chaidh turas VR de 26 làraich ann an Alba a tha tarraingeach do luchd-turais a chruthachadh.