Tha ùghdaran a' coimhead airson deilbh co-cheangailte ris an Iolaire

Tha ùghdaran leabhar a chomharraicheas ceud bliadhna bhon a chaidh an Iolaire fodha air tagradh a dhèanamh airson dealbhan co-cheangailte ris a' chall as miosa ann an uisgeachan Bhreatainn ann an àm sìthe. Thig an leabhar a-mach as t-fhoghar an ath-bhliadhna, agus tha iad a' sireadh dhealbhan do dhaoine a bh' air bòrd aig an àm, no rud sam bith co-cheangailte ris an t-soitheach fhein. Seo Aonghas Dòmhnallach ...