Làn coltas ann a-nis gum faighear sgoil ùr ann an Sròn an t-Sìthein

Tha làn choltas ann a-nis gun tèid sgoil ùr a thogail le coimhearsnachd Sròn an t-Sìthein ann an Suaineart. Dh'fhoillsich am buidheann ionadail a tha airson a' chiad phròiseact ga leithid a thoirt gu buil gu bheil iad air còrr is ceud gu leth mìle not a thogail - suim tòrr nas motha nan targaid de cheud mìle not a bha iad air a chur romhpa. Tha tuilleadh aig Andreas Wolff ...