Tha co-labhairt ghoilf a' dol air a' Ghàidhealtachd

Tha co-labhairt eadar-nàiseanta do dh'ailtirean, a bhios a dealbh raointean goilf, a' gabhail àite air a' Ghàidhealtachd an t-seachdain seo. Tha cothrom ann do dhaoine aig a bheil ùidh an an goilf cluinntinn mu iomadh cuspair co-cheangailte ri ailtireachd goilf agus cothrom cuid dhe na raointean goilf a th' air a' Ghàidhealtachd fhaicinn. Seo Karen Elder: