Dragh air Taobh Siar Rois mun bhuaidh a th' aig bhanaichean Tesco air bùithtean na sgìre

Tha dragh air Taobh Siar Rois mun bhuaidh a th' aig bhanaichean Tesco air bùithtean beaga iomallach. Tha carbadan Tesco a' frithealadh choimhearsnachdan air taobh siar na Gàidhealtachd iomadh turas anns an là, a' fàgail gu bheil na bùithtean beaga a' call airgid. Tha eagal ann a-nis gur math a dh'fhaoidte gun toir seo air cuid aca dùnadh. Tha Pàdraig MacAmhlaigh ag aithris ...