Rabhadh gu bheil a' Ghàidhlig cugallach anns na h-Eileanan Siar

Tha a' Ghàidhlig ann an suidheachadh "cugallach agus cunnartach" anns na h-Eileanan Siar, a-reir Iain Chaimbeil, manaidsear na pròiseict rannsachaidh Soillse a tha an-dràsta a' sgrùdadh staid a' chànain anns na h-eileanan. Thuirt Bòrd na Gàidhlig gun coimhead iad ri taic a chur ri coimhearsnachd traidiseanta na Gàidhlig anns na h-Eileanan. Tha an aithris seo aig Anne Lundon: