An sealladh bhon Roinn Eòrpa

Air an t-seachdain a dh'iarr Nicola Sturgeon an cumhachd gus dàrna reifreann a chumail air an neo-eisimeileachd, chaidh am fear-naidheachd poileataigeach againn, Niall O'Gallagher, gu Pàrlamaid na h-Eòrpa gus beachdan nam ball a shireadh.