Thìll aiseag Chaoil Reatha gu seirbheis son bliadhna eile

Thìll bàt-aiseig Chaoil Reatha chun na seirbhis an-diugh, as deidh obair leasachaidh luach ceithir fichead mìle not.

'S i an aon bhàta dha seòrsa a th'air fhàgail san t-saoghal, 's an criubha fhèin a' tionndadh deic nan càraichean.

Cha mhòr nach eil an Gleann a' Chaolais a-nis leth-cheud bliadhna a dh'aois.

Ghabh Dòmhnall Moireasdan turas oirre nas tràithe an-diugh.