Cùrsa 'Àrainneachd, Cànan is Dualchas' a' tilleadh

Tillidh cùrsa Cùrsa 'Àrainneachd, Cànan is Dualchas' as t-samhradh san Eilean Sgiathanach.

Tha an cùrsa ag amas air a bhith a' mìneachadh a' cheangail eadar a' Ghàidhlig agus nàdar do cheann a tuath an Eilein.

'S e Ruairidh MacIlleathain a bhios a' lìbhrigeadh a' chùrsa.

Air fhoillseachadh