Sgeamaichean gaoithe coimhearsnachd "deatamach" anns na h-Eileanan

'S e pròiseactan coimhearsnachd a bhith aig cridhe leasachaidh an aon dòigh air cumhachd gaoithe a bhith buan sna h-Eileanan, a-reir aon chompanaidh chumhachd choimhearsnachd.

Bha Companaidh an Rubha 's Shanndabhaig a' bruidhinn às dèidh coinneimh a bh'aig Ministearan Cumhachd an dà riaghaltas mun chùis ann an Steòrnabhagh an-dè.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris.