Sgeama aig Ospadal an Ràthaig Mhòir air na mìltean notaichean a chùmhnadh

Tha iomart chùraim aig ospadal an Rathaig Mhoir air a bhith cho soirbheachail 's gu bheileas am beachd a leudachadh gu sgìrean eile, 's dòcha air feadh na dùthcha.

Thuirt Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd gu bheil iad a' sàbhaladh nam mìltean le mar a tha iad ag òrdachadh chungaidhean, 's air an ùine aig nursaichean le euslaintich àrdachadh.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.