Urras Steòrnabhaigh agus CnES gan dìon fhèin às dèidh càinidh

Thog Urras Steòrnabhaigh 's Comhairle nan Eilean Siar dragh mu bheachd Chompanaidh Chumhachd an Rubha 's Shanndabhaig air ro-innleachd chumhachd gaoithe nan Eilean.

Thuirt iad gum bu chòir sgeamaichean coimhearsnachd a bhith aig a' chridhe.

Thuirt a' Chomhairle gum faodadh am briathran an argamaid son taic riaghaltais a lagachadh.

Seo Ruaraidh Rothach.