Àrdachadh mòr ann an soithichean luchd-turais air a' Ghàidhealtachd

Tha àrdachadh iongantach ann an soithichean luchd-turais air a' Ghàidhealtachd am bliadhna - an t-àrdachadh as motha a chunnacas a-riamh gu dearbh.

Tha dùil aig prìomh phort na sgìre - Inbhir Ghòrdain - ri naoidhead soitheach agus faisg air ceud gu leth mìle luchd-turais - suas 45% air an-uiridh.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh