An Taghadh 2017: Na Ceannardan

Shona NicEanraig le sùil air ceannardan nam prìomh phàrtaidhean.

Chithear An Taghadh 2017 air BBC ALBA air Diluain 5mh Ògmhios aig 10.30f, no tha am prògram ri fhaicinn air BBC iPlayer.