An Taghadh 2017: Brexit

Tha Mìcheal MacNèill a' trusadh bheachdan air Brexit.

Chithear An Taghadh 2017 air BBC ALBA air Diluain 5mh Ògmhios aig 10.30f, no tha am prògram ri fhaicinn air BBC iPlayer.