Thèid co-dhùnaidhean mu Chaladh Thobair Mhoire a dhèanamh air ìre ionadail a-nis

Thug gnothaichean aig Caladh Thobair Mhoire ceum mòr air adhart an-diugh nuair a fhuair Comann a' Chaladh smachd gu h-oifigeil air a' bhàgh bho Mhinistear na Còmhdhail agus nan Eilean, Humza Yousaf. Tha seo a' ciallachadh gum bi co-dhùnaidhean agus planaichean airson leasachaidhean sam bith gan deànamh aig ìre ionadail, mar a tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris: