CNES ag iarraidh luchd-obrach Oighreachd a' Chrùin a ghluasad dha na h-eileanan

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh luchd-obrach Oighreachd a' Chrùin a ghluasad dha na h-eileanan à Dùn Èideann. Tha iad cuideachd a' sùileachadh tòrr ionmhais bho Aonta nan Eilean, agus stòras air a stèidheachadh air buannachdan cumhachd ath-nuadhachail. Thathas airson dèanamh cinnteach gum bi na molaidhean sin gu lèir am Bile nan Eilean. Seo Aonghas Dòmhnallach ...