A' chomhairle ag ràdh gun èist iad ri pàrantan mun treas sgoil Ghàidhlig.

Tha Comhairle Ghlaschu ag ràdh gu bheil iad deònach èisteachd ri beachdan phàrantan air an treas sgoil Ghàidhlig. Tha sgoil san amharc an ceann a deas a' bhaile, ach chaidh dragh a thogail mun sin le cuid de phàrantan aig coinneimh phoblaich. Am measg nan roghainnean eile, thuirt stiùiriche an fhoghlaim, tha làrach gu tur ùr, làrach eile neo sgoil gu tur ùr. Seo Iain MacDiarmaid ...