An 'Leth-sgoth' Niseach

Bidh mòran eòlach air an sgoth Niseach às dèidh prògraim a chaidh a dhèanamh mu dheidhinn togail na sgoth 'Sulaire' bho chionn 23 bliadhna.

Ach a-nis tha a' bhuidheann Falmadair, leis a bheil an 'Sulaire' air leth-sgoth, a chuir gu sàl.

Air fhoillseachadh