Arc-eòlaichean a' dèanamh obair rannsachaidh ann an Lios Mòr

Ma tha sibh air a bhith ann an Lios Mòr bho chionn ghoirid, 's dòcha gum faca sibh buidhean a' cladhach faisg air an eaglais.

B'ann an sin a chaidh a' chiad àrd-eaglais a stèidheachadh an Earra Ghàidheal.

Tha arc-eòlaichean air a bhith ga trusadh bho chionn ghoirid, 's tha iad air sgrùdadh rèidio-carbon a dhèanamh feuch cuin direach a chaidh a togail.

Seo Magaidh NicFhionghain..