Sùil ga toirt air obair saor-thoileach sa choimhearsnachd

Fad na seachdain seo tha sinn gu bhith a' toirt sùil air diofar phròiseactan coimhearsnachd ann an diofar phàirtean dè dh'Alba, agus a' faighinn a-mach mu na seòrsa daoine a tha a' dol an sàs annta agus carson.

A-nochd tha sinn ann an Dail Mhàilidh ann an Earra Ghàidheal far a bheil taigh-ùrnaigh teaghlaich a' toirt cothrom do dh'òganaich a bhith ag obair ann fad bliadhna.

Mar a tha Andreas Wolff ag aithris, tha mòran de na daoine òga sin a' faireachdainn gu bheil iad a' faighinn buannachd mhòir às a' phròiseact...

Air fhoillseachadh