Beachd Comann Iasgairean air an Louisa

Tha an aithisg mu dhol fodha a bhata-iasgaich, Louisa, far Mhiughlaidh an-uiridh anns an do chaill triùir am beatha, ag ràdh gu feum ath-sgrudadh san aithgearrachd a bhith ann air deuchainnean air seacaidean sàbhalaidh.

Tha Rùnaire Chomann Iasgairean nan Eilean Siar, Donnchadh MacAonghais, a' gabhail ri sin.

Ach tha esan a' togail cuideachd air na thuirt an aithisg mun ùine mus d'fhuair na seirbheisean teasairginn gu làrach na tubaist.