50 bliadhna ga chomharrachadh le daoine gèidh

Tha 50 bliadhna ga chomharrachadh Diardaoin bho dh'atharraich an lagh air càirdeasan-feise gèidh an Sasainn 's a' Chuimrigh.

Cha tigeadh atharrachadh an Alba airson 13 bliadhna eile.

Ach, tha na thachair bho chionn 50 bliadhna ga fhaicinn mar thoiseach tòiseachaidh air seasamh dhaoine gèidh anns an dùthaich atharrachadh.