Gearain mu luchd-campachaidh an Earra-Ghàidheal

Tha tuilleadh connspaid ann ann mu luchd-campachaidh air an taobh siar.

Bho chionn greis tha dragh air a bhith ann mu bhuaidh luchd-campachaidh air sgìrean ri taobh Loch Laomainn.

Tha fear le fearann mu Chaisteal Chaol Chuirn taobh Loch Obha ag ràdh gu bheil cuid a' milleadh na sgìre sin a-nis, bho chaidh riaghailtean a theannachadh mu Loch Laomainn.