Bana-Phrionnsa a' tadhal air sgioba teasairginn

Bha a' Bhana-Phrionnsa Rìoghail air a' Ghàidhealtachd Diardaoin agus i a' tadhal air diofar bhuidhnean ann an Inbhir Pheofharain.

Am measg nam buidhnean ris an do choinnich i, bha Sgioba Teasairginn Bheanntan Dhùn Dòmhnaill.

Tha a' Bhana-Phrionnsa Anna air turas anns an sgìre agus bha i cuideachd air a' Bhlàr Dhubh.