Ceist mu ainm 'Gleann Comhann' do sheacaid

Tha Urras Nàiseanta na h-Alba ag ràdh gu bheil iad airson sgìre agus coimhearsnachd Ghlinne Comhann a dhìon.

Tha iad ag iarraidh nach bi companaidh a tha a' reic seacaid leis an ainm Glencoe ga reic tuilleadh.

Ach tha coltas ann nach eil cuid anns a' choimhearsnachd ag aontachadh leis a seo.