Lìog Leòdhais agus na Hearadh do Chàrlabhagh

'S iad Càrlabhagh a bhuannaich Lìog Leòdhais agus na Hearadh.

Rinn iad an gnothach air an Rubha dà thadhal gu h-aon oidhche Luian agus tha iad 7 puingean air thoiseach air a' chòrr de na sgiobaidhean le dìreach dà gheam ri dhol as an lìog.