Cupa Eilean an Fhraoich do Chàrlabhagh

Chuir Càrlabhagh crìoch air seachdainn math le buannachadh Cupa Eilean an Fhraoich.

Rinn iad an gnothach air sgioba Nis 5 tadhal gu neonaidh anns a' Chuairt Dheireannaich aig an deireadh sheachdain.

Tha cothrom aca fhathast air Cuach a' Cho-op cuideachd.

Seo na thachair sa chuairt dheireannaich.