Fiolm ùr mu Ghàidheil a theich tron chogadh

Tha sgeulachd thriùir shaighdearan à Baile a' Chaolais a theich bho phrìosan Gearmailteach san dàrna chogadh, gu bhith air innse ann am fiolm ùr.

Nuair a chuir saighdearan Gearmailteach stad orra air dhaibh teicheadh, bhruidhinn iad sa Ghàidhlig, 's fhuair iad air falbh.

Thill iad a Bhreatainn, ach chaidh dìoghaltas a ghabhail air na caraidean aca.