Dragh mu mholaidhean pàircidh an Òbain

A rèir chuid, nì moladh Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid pàirceadh an asgaidh a cheadachadh airson leth uair thìde air prìomh shràid an Òbain triobalaidean trafaig a' bhaile nas miosa.

Tha co-chomhairleachadh poblach ga chumail an-dràsta air a bhith ag atharachadh siostam pàircidh a' bhaile, ach tha cuid mi-thoilichte le na beachdan a tha gan cur air adhairt.