An t-Eilean Sgitheanach an aghaidh Bhaile Ùr an t-Slèibhe

Tha là mòr ro sgiobaidhean iomain an Eilein Sgitheanaich agus Bhaile Ùr an t-Slèibh Disathairne. Thèid iad an aghaidh a chèile anns an iar-chuairt dheireannaich de Chupa na Camanachd, le Lòbhat troimhe mu thràth chun chuairt mu dheireadh. Le sùil air adhart chun ghèam, seo Dòmhnall Angaidh Moireasdan.