Fhuair Ionad Achadh na Creige anns an Òban faisg air £1m bhon Chrannchar Nàiseanta

Fhuair ionad coimhearsnachd an Òbain, Ionad Achadh na Creige, maoin-airgid às a bheil luach mu naoi ceud gu leth mile not bhon Chrannchar Nàiseanta airson an togalach a leasachadh. Fhuair Urras Coimhearsnachdan an Òbain sealbh air an togalach ann an 2015. Tha tuilleadh aig Seonaidh MacCoinnich.