Ullachadh a' dol anns a' Ghearasdan airson a' Mhòid Nàiseanta Rìoghail

Chan eil ach beagan a bharrachd air sia seachdainean ri dhol mus bi am Mòd Nàiseanta Rìoghail ann. Bidh e anns a' Ghearasdan airson a' chiad uair ann an deich bliadhna. Chaidh Seonaidh MacCoinnich dhan bhaile a dh'fhaighinn a-mach dè mar a tha an t-ullachadh a' dol: