Tha Fèis Bhradan air tòiseachadh an Inbhir Nis

Thòisich Fèis Bhradan ann an Inbhir Nis an-diugh, is oidhirp ga dhèanamh gus aire dhaoine a tharraing gu na buannachdan eaconomach agus culturail a tha nan lùib. Seo an dàrna fèis bhradan a chaidh a chumail anns a' bhaile, agus mar a tha Karen Elder ag aithris, 's iomadh tachartas a bhios a' gabhail àite anns an trì là a tha romhainn: