Chaidh cead a thoirt airson pàirce spòrs ùr an Dùn Bheagain

Chaidh cead a thoirt airson pàirce spòrs ùr a chur air pìos fearainn air cùl stèisean-smàlaidh Dhùn Bheagain san Eilean Sgitheanach. Tha a' bhuidheann a tha air cùl nam planaichean, Comunn Spòrs Iar-Thuath an Eilein Sgitheanaich a-nis a' beachdachadh air an ath-cheum. Sin airgead a chruinneachadh airson a' phròiseact a thoirt air adhart. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid ...